BẢNG GIÁ BÁN LẺ

06/08/2022
BẢNG GIÁ  BÁN LẺ
BẢNG GIÁ BÁN LẺ CÁC LOẠI CÂY CON, HẠT GIỐNG TẠI VƯỜN ƯƠM...SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ ĐIỆN THOẠI 0918826139(có Zalo) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN GIÁ SỈ VÀ MUA SỐ LƯỢNG PHÙ HỢP VỚI DIỆN TÍCH TRỒNG...MUA TRÊN SHOPEE tại đây..


BẢNG GIÁ CÂY CON - HẠT GIỐNG 

 

TT

LOẠI CÂY TRỒNG

GIÁ

GHI CHÚ

1A

Cây sương sâm lông (bầu)

15K/bầu

Mua 10 tặng thêm 1

1B

Cây SSL (chậu)

25K/chậu

 

1C

Sương sâm lông - 500 hạt

200K/gói  

 

1D

Sương sâm lông - 100 hạt

50K/gói 

 

1E

Sương sâm lông - 50 hạt

25K/gói

 

1F

Hạt ssl tươi - 100gr

100k/100g

 >1kg..lien he dt

1G

Hạt ssl tươi - 1kg

1000k

 

2A

Sương sâm lá trơn - 50 hạt

25k/gói

 

2B

Cây sương sâm lá trơn(bầu)

15K/bầu

Mua 10 tặng thêm 1

3A

Cây sương sáo

15k/bầu

 

3B

Sương sáo - 100 hạt

25k/gói

 hết

4

Cây lá mối

40K/CHẬU

 hết

5A

Cây lá giang (bầu)

15K/bầu

Mua 10 tặng thêm 1

5B

Cây lá giang - chậu

25K/chậu

 

5C

Hạt lá giang 60 hạt

100K/gói

Gói 60 hạt

5D

Hạt lá giang - 30 hạt

50K/gói

 

5E

Hạt lá giang - 15 hạt

25K/gói

 

6

Cây bạc hà min (chậu)

20K/chậu

 

7

Cây giống bạc hà (khác)

20k/chậu

 hết

8

Cây bao tử (cây rễ trần - 10 cành)

25k/10cành

 

9

Bầu đất tím (bầu 2-3 cây)

15k/bầu

 

10A

Hạt bồ công anh VN

25K/gói 0.5gr

 

10B

Cây bca cao 15-20cm

15K/bầu

 

10C

Cây bồ công anh VN con(bầu 5 cây 10cm)

15k/chậu

 

11A

Hạt bồ công anh lùn 100 hạt

25K/gói

HẾT

11B

Cây bồ công anh lùn(bầu)

15K/bầu

 HẾT

11C

Cây bồ công anh (lùn/chậu)

25K/chậu

 HẾT

12A

Cây bụp giấm 15-25cm

15K/cây

 

12B

Hạt bụp giấm (50hạt)

15k/gói

 

13

Cây bồ kết

25k/cây 

 HẾT

14A

Chùm ngây - 100 hạt

25k/gói

 HẾT

14B

Cây con chùm ngây (bầu) 15-20cm

15k/cây

 

15A

Cây giống cải trời ((bầu)

15K//bầu

 

15B

Hạt cải trời (300-500 hạt)

25k/gói 

 

16A

Hạt cải đất - cải dại (0.5gr)>1000 hạt

25k/gói

 

16B

Cây giống cải đất - cải dại (3-5 cây/bầu)

15k/bầu

 

17

Hạt rau càng cua - gói 0.5gr/hơn 5000 hạt

25k/gói

 

18

Cây bìm bịp (xương khỉ)

15k/bầu

 

19A

Cây  cẩm TÍM sen

15k/bầu

 

19B

Cây  cẩm TÍM nhật(lá to)

15k/bầu

 

19C

Cây  cẩm ĐỎ (bầu)

15K/bầu

 

20A

Hạt giống cà gai leo 0.5gr

25k/gói

HẾT

20B

Cây giống cà gai leo(15-20cm) 

15K/bầu

 

21A

Cam thảo đất(3-4 cây)

25k/chậu

 

21B

Hạt cam thảo đất 0.1gr

25k/gói

 

22

Đậu đũa tím

 25k/35hạt

 

23A

Cây rau dền nhật(lá đỏ)

15k/chậu

 

23B

Cây rau dền nhật(lá xanh)

15k/chậu

HET

23C

Cây rau dền nhật(lá lớn)

15k/bầu

 

24A

Hạt giống hoa đậu biếc 100hạt

25k/gói

 

24B

Cây hoa đậu biếc 20-30cm

15k/cây

 

24C

Chậu hoa đậu biếc có hoa

40k/chậu

 

25A

Cây đuôi chuột   15-20cm

15k/cây

 

25B

Hạt đuôi chuột 0.5gr

25k/gói

 

26A

 Cây hoa điệp cúng 30cm

30k/cây

 HẾT

26B

 Cây điệp cúng có hoa 40cm

50k/cây

 

27A

Đinh lăng lá nhỏ

20k/chậu

 

27B

Đinh lăng lá rí

20k/chậu

 

28

Cây dâu tằm 20cm

15k/cây

 

29A

Cây hoàn ngọc trắng 20-30cm

15k/bầu

 

29B

Cây  hoàn ngọc đỏ 20-30cm

15k/bầu

 

30A

Hạt giống hương nhu tía 0.5gr

 25K/gói

 

30B

Cây hương nhu tía 15-25cm(2-3 cây/bầu)

15k/bầu

 

31A
31B

Cây giống húng chanh
Cây húng chanh cẩm thạch

 15K/cây
15k/cây

 

32

 Cây khế tây 15cm/15k, 25cm/25k, 30cm/50k

15k/cây

 HẾT

33A

Cây kèo nèo - ba khía

15k/3 cây

 

33B

Hạt Kèo nèo - ba khía

25k/gói 0.5gr

 

34

 Cây kiến cò 20-25cm

15k/bầu

 

35A

 Cây lạc tiên 20cm

 15K/cây

 

35B

Hạt Lạc tiên – Chùm bao 0.5gr

25k/2gói

  

36

Cây lá dứa(lá nếp)

20k/cây

 

37A

Cây lá cách

20K/CÂY

 

37B

Hạt Cây lá cách 50 hạt

25K/gói

 

38

Cây lá lốt

25k/chậu

 

39A
39B

Mía lau tím(chậu 3-5 cây)
Mía lau xanh 3-5 cây/ bầu

25k/chậu

 

40

Cây  mơ lông(tam thể)

20k/chậu

 

41A

Cây  mã đề (bầu 2-3 cây) 

15k/bầu

 

41B

Hạt mã đề 0.5gr

25K/gói 

 

42

Cây mật gấu 25-35cm

 15k/bầu

 

43

Cây mạch môn

 25k/chậu

 

44

Hạt giống cỏ nhọ nồi 0.5gr

 25K/gói

 15k/cây

45

Cây nhàu noni

10k/cây

20-30cm

46

Cây ngũ trảo 25-40cm

 30k/cây

 

47

Cây ngãi cứu

15k/bầu

 

48

Cây Nha đam mỹ 20-25cm

15k/cây

 

49

Hạt giống ớt xiêm rừng(0.5gr)

25K/gói

 

50A

Cây con ớt xiêm rừng (bầu cây 15-20cm)

15k/bầu

 

51B

Cây ớt xiêm rừng (chậu)

25k/chậu

 

51C

Cây ớt xiêm rừng(chậu có trái)

40k/chậu

 

52A

Cây con ớt xiêm trắng (bầu)

15k/bầu

 

52B

Cây con ớt xiêm trắng (chậu có hoa)

25k/chậu

 

52C

Chậu ớt xiêm trắng (chậu có trái)

40k/chậu

 

52D

Hạt giống ớt xiêm trắng(0.5gr)

25k/gói

 

53

CÁC LOẠI ỚT KHÁC

XEM TẠI ĐÂY

 

54A

Cây ổi lá kim lá xanh 15-20cm

15k/cây

 HẾT

54B

Hạt ổi lá kim lá xanh 100 hạt

25k/gói

 HẾT

54C

Ổi lá kim lá xanh 30cm

25k/cây

 

54D

Ổi lá kim lá xanh 40cm

50k/cây

 

55A

Cây ổi lá kim lá tím 15-20cm

15k/cây

 

55B

Hạt ổi lá kim lá tím 100hat

25k/gói

 

56

Cây ô long

15K/CÂY

 

57

Cây phèn đen

30k/cây

 HẾT

58A

Cây rau quế vị - rau xá xị

15k/bầu

 

58B

Cây rau quế vị (rau xá xị)

25k/CHẬU

 

59A

Cây giống rau tàu bay

15K/bầu

 

59B

Hạt giống rau tàu bay 300 hạt

25k/gói

 

60A

 Hạt giống rau má (0.5gr)

 25K/gói

 HẾT

60B

Cây giống rau má (chậu)

15k/chậu

 

61

Hạt giống rau dền gai(0.5gr)

25K/gói

 

62A

Hạt giống rau sâm đất (0.5gr)

25K/gói

 

62B

 Cây giống rau sâm đất

15k/1-3 cây

 

63A

Hạt giống rau nhút đỏ(5gr)

25K/gói 

 

63B

Cây con rau nhút 15-20cm

 15k/bầu 5cây

 

64A

Hạt giống rau ngót (1gr)

25K/gói

 

64B

Cây giống rau ngót (bầu)

15K/cây

 

65

Cây rau kim thất nhật(bầu)

15K/bầu

 

66

Cây giống rau răm (loại răm sẻ - lá nhỏ)

25K/chậu

 

67

Cây giống rau hẹ (chậu)

20K/chậu

 HẾT

68

Cây giống rau ngót nhật

15K/chậu

 

69

Rau lủi (rau rừng Tây Nguyên)bầu 2-3cây

15k/bầu

 

70

Cây rẻ quạt

20K/CHẬU

 HẾT

71

Cây riềng

25K/CHẬU

 HẾT

72

Sâm đại hành(bụi 3-5 cây)

15K/CHẬU

 

73A

Hạt giống sâm bố chính

25K/gói 50 hạt

het 

73B

Cây sâm bố chính(15-20cm) bầu 3 cây

15k/bầu

 

74A

Hạt giống thài lài(rau trai) 50hat

25K/gói

 HẾT

74B

Cây rau thài lài

25K/CHẬU

 HẾT

75

Hạt giống cây thù lù (0.5gr)

25K/gói

 

76

Cây giống thuốc dòi(chậu 5-7 cây)

15k/chậu

 

77

Cây sả chanh

30k/bầu

 

78

Cây sả nhật

50k/bầu

 

79A

 Hạt hoa tóc tiên đỏ 50 hạt

25k/gói

 HẾT

79B

Cây hoa tóc tiên (chậu 3-5 cây)

15k/3cây

HẾT

80

 Cây cảnh tùng Nam Mỹ

25K/chậu

 

81

LÚA CẢNH CHƯNG TẾT

350k/cặp

 

82

LÚA mạ CHƯNG TẾT

50k/chậu

 

83

VẠN THỌ LÙN CHƯNG TẾT

40K/CHẬU

 

84

TẮC CẨM THẠCH

8OK/CHẬU

 HẾT

85

CÂY THUỶ TRÚC

40K/CHẬU

 HẾT

86

HOA TIGON(chưa hoa)

40K/CHẬU

 

87

 Cây phú quý

40k/chậu

 HẾT

88

 Cây khôi nhung

het

 HẾT 

89

Cây an xoa

Het

 HẾT

90

Cây hoa mười giờ

15k/chậu

 

91

     

92

     

93

     

94

     

95

     

96

     

97

     

98

     

99

     

100

     
         

 

Vườn Ươm Sương Sâm nơi cung cấp các loại hạt giống rau, hạt giống hoa và hàng trăm loại hạt giống cây trồng khác...Ship hàng toàn quốc..Liên hệ 0918826139 để được tư vấn trước..kết bạn zalo để xem hình cây thực tế và đỡ tốn cước đt.. (Cơ sở chúng tôi không chủ trương dùng lời hoa mỹ để quảng cáo sản phẩm, quý khách có thiện chí gieo trồng nên liên hệ trực tiếp đt-zalo để được tư vấn trước khi mua trồng nhé).

 Quý khách vui lòng chọn tên sản phẩm và mã số hoặc  chọn tạm như hướng dẫn..Chọn: Thêm vào giỏ hàng..rồi chọn..Đặt ngay ..điền thông tin địa chỉ sđt..chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận, nhắn tin để báo giá, báo cước vận chuyển..khi đồng ý mua hàng mới tiến hành gửi hàng qua Cty vận chuyển COD(chuyển phát nhanh, giao hàng-thu tiền tại nhà)..thời gian vận chuyển đến các tỉnh miền Nam 2-3 ngày, miền Trung và miền Bắc 3-5 ngày..
VÀO MUA HÀNG TẠI SHOPEE tại đây..

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!


PNVT
SUONGSAM.COM

Hỗ trợ

Hotline: 091.882.6139
Đố vui